Zbigniew Szczypka, Warszawa prze�omu lat 50. i 60. w obiektywie Zbigniewa Szczypki. Skrzy�owanie Al. �wierczewskiego(obecnie Al. Solidarno�ci) z ul. Marchlewskiego (obecnie Al. Jana Paw�a II).W g��bi widoczny ko�ci� p.w. Narodzenia NMP przed przesuni�ciem.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.