Zbigniew Szczypka, Warszawa prze�omu lat 50. i 60. w obiektywie Zbigniewa Szczypki. Widok Placu Artura Zawiszy, skrzy�owania Al. Jerozolimskich z Towarow�. Zdj�cie sprzed 1962r; kiedy to ca�kowicie przebudowano plac tworz�c rondo.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.