Zbigniew Szczypka, Warszawa prze�omu lat 50. i 60. w obiektywie Zbigniewa Szczypki. Ulica Freta. Widok od Barbakanu. W g��bi po prawej widoczna wie�a ko�cio�a �w. Jacka Ojc�w Dominikan�w. Ko�ci� zosta� odbudowany w latach 1947-59. pod nadzorem Haliny Sm�lskiej.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.