Zbigniew Szczypka, Warszawa prze�omu lat 50. i 60. w obiektywie Zbigniewa Szczypki. Budowa trasy W-Z. Skrzy�owanie Al. �wierczewskiego i ul. �elaznej , widoczny budynek obecnego ratusza dzielnicy Wola.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.