Zbigniew Szczypka, Warszawa prze�omu lat 50. i 60. w obiektywie Zbigniewa Szczypki. Widok z PKiN na Plac Defilad. W g��bi po prawej stronie Grand Hotel. Po prawej budynek PRASY (obecnie w tym miejscu stoi Novotel). Brak zabudowy �ciany Wschodniej. Zdj�cie z 1961 r.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.