Zbigniew Szczypka, Warszawa prze�omu lat 50. i 60. w obiektywie Zbigniewa Szczypki. Wielka Woda 1962r. Zalane schody prowadz�ce nad Wis�� w pobli�u Mostu �l�sko - D�browskiego.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.