Zbigniew Szczypka, Warszawa prze�omu lat 50. i 60. w obiektywie Zbigniewa Szczypki. Przebudowa ulicy Leszno. Zdj�cie z 1962 roku, kiedy to podj�to decyzj� o poszerzeniu Al. Gen. Karola �wierczewskiego.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.