Zbigniew Szczypka, Warszawa prze�omu lat 50. i 60. w obiektywie Zbigniewa Szczypki. Rynek Nowego Miasta - 1962r. Studzienka �eliwna z drugiej po�owy XIX w. z herbem Nowej Warszawy -Panna z Jednoro�cem, ustawiona na rynku 1958 r.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.