Zbigniew Szczypka, Warszawa prze�omu lat 50. i 60. w obiektywie Zbigniewa Szczypki. Skrzy�owanie uliczek Piwnej i Zapiecka. W g��bi naro�e ul �wi�toja�skiej i Rynku Staromiejskiego (kamienica pod Lwem).
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.