Francja. 1950-1960. Lens. Pomnik poleg�ych �o�nierzy I wojny �wiatowej.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.