brak, Warszawa 1939 - 1945. Powstanie Warszawskie. Barykady na ulicy Szpitalnej. Widok z naro�nika ulicy G�rskiegio w kierunku placu Napoleona. W oddali sylwetka Prudentialu.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.