brak, Warszawa na fotografiach Danuty Szlajmer z lat 1954 - 1972. Plac Powsta�c�w Warszawy. W tle ulica �wi�tokrzyska w pobli�u skrzy�owania z ulic� Mazowieck�.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.