Niemcy przed II wojn� �wiatow�. lata 30. H�xter. Kamieniczki renesansowe na starym mie�cie.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.