Niemcy przed II wojn� �wiatow�. lata 20. �ytawa. Gr�b Miko�aja Dornspacha w murze starego gimnazjum.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.