brak, Warszawa na fotografiach Danuty Szlajmer z lat 1954 - 1972. Nowy �wiat. Widok w kierunku p�nocnym.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.