brak, Warszawa na fotografiach Danuty Szlajmer z lat 1954 - 1972. Plac Zwyci�stwa (ob. Marsza�ka J�zefa Pi�sudskiego). Gr�b Nieznanego �o�nierza.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.