brak, Warszawa. 25 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Tablica po�wi�cona pami�ci ofiar egzekucji dokonanej 17. X. 1943 roku na terenie kamienicy przy ul. Pi�knej 17.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.