brak, Warszawa na fotografiach z lat 1900 - 1910. Ulica �r�d�owa. Widok z placu Zamkowego w kierunku Rynku Mariensztackiego. Po lewej fragment ko�cio�a �w. Anny, po prawej fragment hali wystawowej maszyn rolniczych, rozebranej w latach 30. XX wieku.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.