brak, Historia Towarzystwa "Zach�ta". Prezydent Ignacy Mo�cicki cz�onkiem honorowym Zach�ty. (9.V.1935 r.)
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.