brak, Historia Towarzystwa "Zach�ta". Otwarcie wystawy sztuki ko�cielnej. ( 11. VI. 1932 r.)
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.