brak, Historia Towarzystwa "Zach�ta". Prezydent Ignacy Mo�cicki w czasie ods�oni�cia portretu Gabriela Narutowicza. (27. VI. 1935 r.)
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.