brak, Historia Towarzystwa "Zach�ta". Budowa nowej cz�ci gmachu. Widok od ul. Kr�lewskiej. 1982/1983.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.