brak, Warszawa na fotografiach z lat 1900 - 1915. Ulica Jezuicka. Widok w kierunku placu Zamkowego. W �rodku fragment Katedry �w. Jana.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.