W�ochy. Rzym. 1958 r. Budynki przy Langotevere degli Altoviti nad Tybrem. W �rodku budynek W�oskiej Federacji Skautingu.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.