brak, Historia Towarzystwa "Zach�ta". Gmach Zach�ty. Widok od strony Liceum im. Miko�aja Reja. Okres powojenny.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.