W�ochy przed I wojn� �wiatow�. ok 1905-1910 r. Merano. Panorama miasta. Na pierwszym planie wie�a ko�ciola �w. Miko�aja.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.