W�ochy przed I wojn� �wiatow�. ok 1905-1910 r. Nervi (ob. cz�� Genui) Wie�a Grapallo.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.