W�ochy przed I wojn� �wiatow�. ok 1905-1910 r. Messyna. Pomnik ku czci poleg�ych z oddzia�u Masotto, walcz�cych w bitwie pod Adwa.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.