Krym na fotografiach z prze�omu lat 50 i 60. Liwadia. Park otaczaj�cy pa�ac. Na zdj�ciu Danuta Szlajmer.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.