Podr� po ZSRR prze�omu lat 50. i 60. Petersburg. Je�dziec mia�d��cy w�e. Pomnik Piotra I.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.