Podr� po ZSRR prze�omu lat 50. i 60. Kij�w. �awra Pieczerska. �wi�tynia katedralna Za�ni�cia Bogurodzicy (Sob�r Uspe�ski)
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.