Podr� po ZSRR prze�omu lat 50. i 60. Lw�w. Ko�ci� oo. Bernardyn�w pw. �w. Andrzeja.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.