brak, Twoja Klisza z Powstania 2010. Zdj�cie konkursowe. Tablica pami�tkowa w murze Pa�acu Raczy�skich po�wi�cona ofiarom zbrodni pope�nionej na pacjentach i personelu szpitala powsta�czego.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.