Palestyna na fotografiach z lat 1920 - 1939. Nazaret. Wn�trze Ko�cio�a Zwiastowania NMP.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.