Andrzej Zawada, Polska wyprawa geodezyjna do Wietnamu. 1957 r. Hanoi. �wiatynia Literatury. Cz�onkowie wyprawy na dziedzi�cu �wi�tynnym.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.