Azja na fotografiach z pocz�tku XX wieku. ok. 1910 r. Indie. Kobiety z dzie�mi siedz�ce na schodach �wi�tynii.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.