Szkocja, Wyspy Owcze, Islandia i Norwegia na poczt�wkach z pocz�tku XX wieku. Islandia. "Chrzest polarny". Za�oga zgromadzona na pok�adzie statku p�ywaj�cego po wodach polarnych. 14 lipca 1908.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.