Szkocja, Wyspy Owcze, Islandia i Norwegia na poczt�wkach z pocz�tku XX wieku. Norwegia. Spitsbergen. Wyprawa na lodowiec Bellsund. Zdj�cie wykonane o p�nocy, w czasie trwania dnia polarnego.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.