Szkocja, Wyspy Owcze, Islandia i Norwegia na poczt�wkach z pocz�tku XX wieku. Norwegia. S.S. "Oceania". "Ja was chrzcz�" ( niem. Ich taufe dich). Uroczyste obrz�dy po�wi�cone Neptunowi, w�adcy arktycznego kr�lestwa.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.