Szkocja, Wyspy Owcze, Islandia i Norwegia na poczt�wkach z pocz�tku XX wieku. Norwegia. S.S. "Oceania". "W�ochaty jest kot" ( niem. Haarig ist die Katze). Uroczyste obrz�dy zwi�zane z Neptunem, w�adc� arktycznego kr�lestwa.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.