Zbigniew Szczypka, Warszawa na fotografiach prze�omu lat 50. i 60. Ul. Nowy �wiat w kierunku ul. Krakowskie Przedmie�cie. Po lewej wie�a ko�cio�a �w. Krzy�a.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.