Zbigniew Szczypka, Warszawa na fotografiach prze�omu lat 50. i 60. Ch�opiec na ulicy Kapucy�skiej. W tle zabudowania ko�cio�a Kapucyn�w na ul. Miodowej.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.