Zbigniew Szczypka, Warszawa.Stare Miasto. Fragment pieszego pasa�u r�wnoleg�ego do ul. Szeroki Dunaj. W tle wie�e ko�ciola �w. Ducha i ko�cio�a �w. Jacka.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.