Zbigniew Szczypka, Warszawa na fotografiach prze�omu lat 50. i 60. Wej�cie do ko�cio�a oo. Kapucyn�w przy ul. Miodowej.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.