Zbigniew Szczypka, Warszawa na fotografiach prze�omu lat 50. i 60. Budowa blok�w mieszkalnych wzd�u� ul. Senatorskiej. Widok spod ko�cio�a �w. Antoniego Padewskiego.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.