Zbigniew Szczypka, Warszawa na fotografiach prze�omu lat 50. i 60. Wiadukty Trasy Mostowej nad ul. Zakroczymsk�.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.