Zbigniew Szczypka, Warszawa na fotografiach prze�omu lat 50. i 60. Obchody 22 rocznicy powstania Polski Ludowej. Punktowiec �ciany wschodniej udekorowany okoliczno�ciowym transparentem. Na pierwszym planie D. T. Centrum (w budowie)
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.