Zbigniew Szczypka, Warszawa na fotografiach prze�omu lat 50. i 60. Pl. Zamkowy. Ko�cowa faza rekonstrukcji kamieniczek staromiejskich.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.