Zbigniew Szczypka, Warszawa na fotografiach prze�omu lat 50. i 60. Pla�a nadwi�la�ska. Dzieci bawi�ce si� w wodzie.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.