Zbigniew Szczypka, Warszawa na fotografiach prze�omu lat 50. i 60. Budowa Trasy Mostowej na granicy �r�dmie��ia i �oliborza.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.